Zyskaj na equity crowdfundingu

Inwestuj on-line w projekty, start-upy i doświadczone firmy poprzez equity crowdfunding

Dzięki Smartfunds inwestorzy mogą zainwestować w startupy lub nowe projekty doświadczonych firm we wczesnej fazie rozwoju. To moment, w którym firma już weszła na ścieżkę, wiodącą do osiągnięcia sukcesu (zdobycia rynku, sprzedaży do większego inwestora, czy debiutu na giełdzie), ale ma przed sobą jeszcze kilka kamieni milowych w drodze do tego ważnego momentu.

Inwestowanie w tej fazie jest obarczone wysokim ryzykiem, ale dzięki temu, inwestor, angażując się w takie przedsięwzięcie na stosunkowo wczesnym etapie, ma szansę na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. Przeczytaj ostrzeżenie o ryzykach: OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYK ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W KAMPANII („OSTRZEŻENIE”)